IT6070

Go to content

Main menu:

Besøg på siden:

Ex.ordinær IT-generalforsamling
Onsdag den 22. september 2021
9 fremmødte, heraf 4 bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:           Beretning:
1. Valg af dirigent Johan Rudbeck valgt
2. Valg af skriftfører og stemmetællere Asbjørn Kjelde

3. Nedlæggelse af foreningen.Iht. foreningens vedtægter
skal halvdelelen af de fremmødte skal stemme for forslaget

Forslaget blev enstemmig vedtaget.

Den afgående bestyrelse skal herefter afvikle foreningen.
4. Eventuelt.
Foreningens midler skal iht. foreningen vedtægter udloddes til socialt frivilligt arbejde i Christiansfeld og omegn. Udlodningen blev kort diskuteret.
Bestyrelsen fremlagde nogle tanker herom, men pointerede, at der ikke var taget nogen beslutning.
Efterfølgende takkede formanden for fremmødet og erklærede mødet for afsluttet.
Og så var der kaffe og wienerbrød.


Ref. Asbjørn Kjelde

Christiansfeld og Omegns EDB-IT KLUB

Ekstra ordinær generalforsamling

afholdes onsdag den 22. september 2021 kl. 19.00
i Seniorhuset Skolevej 10, Christiansfeld

Dagsorden

Der er fra bestyrelsen fremsat forslag om ophævelse af foreningen i h.t vedtægterne.
Disse kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
For ophævelse skal på 1.generalforsamling mindst 2/3 stemme for ophævelsen, og på 2, generalforsamling kræves at ½ delen af de fremmødte stemmer for ophævelsen.

Forslaget er vedtaget på 1. generalforsamling

Derfor er enste punkt på dagsordenen

1. Nedlæggelse af foreningen
Hvis forslaget ikke vedtages af ½ delen af de fremmødte skal der afholdes ordinær generalforsamling med valg af ny bestyrelse m.m.
           
2. Eventuelt

p.b.v Henning Andersen


Back to content | Back to main menu